SÜRDÜREBİLİRLİK

SÜRDÜREBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
• İşletme, büyüklüğüne ve kapsamına uygun, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulamaktadır.
• Tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata uygun hareket etmek
• Tüm misafir öneri ve şikayetlerini takip etmek, şikâyetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlemek
• Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde hareket etmek
• Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı desteklemek
• Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın, doğal kaynaklarımızı bilinçli şekilde kullanması konusunda farkındalık yaratırız
• Kalite ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler üretmek ve sunmak
• Otellerimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çalışanlarımıza düzenli eğitimler vermek
• Çevreye Duyarlı Yeşil etiketli ürünleri Satın Alma önceliği ile hareket etmek
• Çalışanlarımıza adil ve huzurlu iş ortamı, hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı ortamı oluşturmak prensibimizdir
• Doğal ve kültürel mirasının korunması konusunda ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek
• Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin (engelliler, çocuklar vb.) ürün ve hizmetlerimize erişimi için kolaylıklar düşünülerek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz
• Tesisimizde özel korunmaya ihtiyacı olan tüm bireylerin (misafir ve çalışanlarımız) hiçbir şekilde zarar görmeyeceği, tüm sorunlarının rahatlıkla iletilebileceği ve çözülebileceği ortamı sağlarız

Çevre dostu ürünler temin etmek, yerel ekonomiye ve karbon ayak izini düşürmeye
katma değer sağlamak için yerel tedarikçilerden satın alma faaliyetlerini
gerçekleştirmek önceliğimizdir
• Enerji kaynaklarımızı tasarruflu ve verimli şekilde kullanarak, enerji yönetimi
konusunda sürekli iyileştirmeyi hedefler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm
için çaba gösteririz.
• Doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması, çevre kirliliğini önlenmesi ve
doğanın korunması, atık miktarımızın azaltılması, geri dönüşümün sağlanması
ve/veya zararsız hale getirilmesi için faaliyetlerimizi planlar ve gerçekleştiririz
• Tesisimizde yapılan veya yapılacak olan renovasyonlarda çevreci ürünleri tercih
etmeye özen gösteririz .
• Karbon ayak izini yıllık olarak hesaplayarak azaltmaya yönelik önlemler almak için
çaba gösteririz.


01.12.2023